Organizatorki

Ewa Mańkowska-Grin

Jest malarką, właścicielką wydawnictwa EMG, inspiratorką i redaktorką prowadzącą serie wydawnicze „Architektura jest najważniejsza”, „Żydowscy obywatele Krakowa”, „ Z głową” (jedyna w Polsce seria społeczno-obyczajowa dla całej rodziny) oraz „Ktoś, nie coś”. Za tomy „Sztuka i kultura” oraz „Kuchnia i kultura” z serii „Żydowscy obywatele Krakowa” otrzymała w 2020 roku Nagrodę Krakowa Miasta Literatury.

Ukończyła Wydział Malarstwa na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a studia podyplomowe odbyła na Uniwersytecie Tsukuba w Japonii. Jej obrazy prezentowano na wystawach indywidulanych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Obecnie
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie trwa wystawa jej prac, zatytułowana „Twarze literatury”.

/fot. Ula Glensk/


Agnieszka Orłowska

Instruktorka szkolenia psów, autorka książki „NIE!” oraz artykułów na temat tych zwierząt publikowanych w prasie codziennej i specjalistycznej, prelegentka seminariów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych o tematyce kynologicznej, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego, asystentka kynologiczna Związku Kynologicznego w Polsce, członek założyciel i przewodnicząca Stowarzyszenia Terapii Wspomagającej „ALTERI”.

Jest także dyrektorką organizacyjną niemal wszystkich wydarzeń tworzonych przez EMG oraz główną producentką wydarzeń Fundacji Olgi Tokarczuk.

/fot. Piotr Pflegel/